Vlajky - preklad stránky

Elektronické nahlasovanie stavu vodomeru do 10. marca 2024

Vážení občania, na stránke bol sprístupnený elektronický formulár, kde môžete nahlásiť aktuálny stav vodomeru. Termín nahlasovania je do 10.03.2024 (vrátane).
 
Po tomto termíne budú chodiť pracovníci obce odpisovať stav vodomeru občanom, ktorí stav nenahlásili elektronicky.
 
Skip to content