Michal Hraška

Michal Hraška Narodil sa 17.7. 1932 v Lukáčovciach rodičom Františkovi a Rozálii rodenej Cebovej. Otec pracoval ako poštový doručovateľ a hrobár. Matka sa venovala domácemu hospodárstvu a neskôr pracovala v miestnom poľnohospodárskom družstve. Miško bol…

Juraj Fándly

Juraj Fándly Významný kňaz a šíriteľ vzdelanosti medzi obyčajným ľudom krátko pôsobil aj v našej obci a v svojich dielach opísal veľmi zaujímavé stromy. Juraj Fándly sa narodil 21. októbra 1750 v Častej v remeselnícko-roľníckej…