Jozef Bača

celeb_fandly Jozef Bača sa narodil 24. februára 1912. Ako malý chlapec osirel, mal len 4 roky. Vyrastal v detskom domove, odkiaľ ho vzal do služby pán farár Ladislav Rehák v Gbeloch. V mladom chlapcovi postupne objavil túžbu stať sa kňazom a vidiac jeho nadanie, umožnil mu vyštudovať najskôr gymnázium a potom teológiu. Po ukončení štúdia…

Michal Hraška

Vesele-Vianoce-3 Michal Hraška: Významná osobnosť našej obce Michal Hraška sa narodil 17. júla 1932 v Lukáčovciach rodičom Františkovi a Rozálii rodenej Cebovej. Jeho otec pracoval ako poštový doručovateľ a hrobár, zatiaľ čo matka sa venovala domácemu hospodárstvu a neskôr pracovala v miestnom poľnohospodárskom družstve. Miško bol pokrstený v kostole svätého Jána Nepomuckého, kde prijal aj…

Juraj Fándly

celeb_fandly Významný kňaz a šíriteľ vzdelanosti: Juraj Fándly Juraj Fándly, významný kňaz a šíriteľ vzdelanosti medzi obyčajným ľudom, krátko pôsobil aj v našej obci Lukáčovce a vo svojich dielach opísal veľmi zaujímavé stromy. Narodil sa 21. októbra 1750 v Častej v remeselnícko-roľníckej rodine. Jeho rodičia Ján a Marína žili v Častej len prechodne. Otec mu…