Michal Hraška

Michal Hraška Narodil sa 17.7. 1932 v Lukáčovciach rodičom Františkovi a Rozálii rodenej Cebovej. Otec pracoval ako poštový doručovateľ a hrobár. Matka sa venovala domácemu hospodárstvu a neskôr pracovala v miestnom poľnohospodárskom družstve. Miško bol pokrstený v kostole svätého Jána Nepomuckého, kde prijal aj sviatosť prvého svätého prijímania a birmovania. Spolu so súrodencami, starším bratom Milanom a mladšou sestrou Ľudmilou vyrastal v domčeku, ktorý…

Juraj Fándly

Juraj Fándly Významný kňaz a šíriteľ vzdelanosti medzi obyčajným ľudom krátko pôsobil aj v našej obci a v svojich dielach opísal veľmi zaujímavé stromy. Juraj Fándly sa narodil 21. októbra 1750 v Častej v remeselnícko-roľníckej rodine. Jeho rodičia Ján a Marína žili v Častej len prechodne. Otec mu čoskoro zomrel a matka, ktorá slúžila ako kraviarka v kláštore šaštínskych paulínov, sa…