Farské oznamy: Štvrtá pôstna nedeľa

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 20/03/2023 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 31.01.2023 Na budúcu nedeľu 26.marca popoludní o 15.00 bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď. Spovedať sa bude v Lukáčovciach…

Farské oznamy: Druhá pôstna nedeľa

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 06/03/2023 Ako uhradiť poplatky za komunálny odpad Krížovú cestu sa budeme modliť v piatok pred večernou sv. omšou. Začiatok krížovej cesty o 16.20 hod. a v nedeľu taktiež pred sv….

Farské oznamy: Prvá pôstna nedeľa

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 26/02/2023 Lekárka pre dospelých p. MUDr. Andrea Prosnanová oznamuje… V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. V Lukáčovciach budem spovedať v pondelok a v stredu pol hodinu pred sv. omšou a v piatok…

Farské oznamy: Siedma nedeľa cez rok

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 15/02/2023 Farské oznamy: Štvrtá nedeľa cez rok V stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz…

Farské oznamy: Piata nedeľa cez rok

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 05/02/2023 Farské oznamy: Tretia nedeľa cez rok V utorok o 14.00 bude v Lukáčovciach pohreb bývalej kostolníčky Anny Ložekovej, ktorú si Pán povolal v piatok do večnosti. Sv. omšu a pohrebné…

Farské oznamy: Štvrtá nedeľa cez rok

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 30/01/2023 VZN: Úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce Dnes popoludní o 15.00 bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí, spolu s rodičmi.  Vo štvrtok na…

Farské oznamy: Tretia nedeľa cez rok

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 23/01/2023 VZN: Úhrady za krátkodobý a dlhodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Lukáčovce Na budúcu nedeľu 29.januára popoludní o 15.00 bude na fare stretnite prvoprijímajúcich detí, spolu s rodičmi. …

Farské oznamy: Druhá nedeľa cez rok

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 15/01/2023 Pošta v Lukáčovciach bude 12. januára 2023 otvorená od 13:00-15:00hod. V pondelok sv.omša nebude. Snúbencom, ktorí v tomto roku plánujú prijať sviatosť manželstva, dávam do pozornostimožnosť…

Farské oznamy: Krst Krista Pána

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 08/01/2023 ERASMUS+: Zmluva o poskytnutí grantu Snúbencov, ktorí v tomto roku plánujú prijať sviatosť manželstva, prosím, aby ma kontaktovali.  Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie. Vianočná výzdoba zostáva až…

Farské oznamy: Tretia adventná nedeľa

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 10/12/2022 Adventný kalendár v oknách obce Dnes sa v našej farnosti koná spoločná sv.spoveď pred Vianocami. Spovedať sa bude od 15.00 do 16.30 hod. v kostole v Lukáčovciach aj v Alekšinciach. Povzbudzujem…