Pozvánka zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2024

Zdroj obrázku: Canva OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 20.02.2024 (utorok) o 18,00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Lukáčovciach s navrhovaným programom: Otvorenie Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia, (Predkladá: Ing. Jozefína Pokrývková,…