ZMLUVA: Kúpna zmluva – LV824 parc. č. 74/1

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb Zverejnené:19/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Kúpna zmluva – LV824 parc. č. 74/1 Predávajúci: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lukáčovce Odberateľ: Obec…

Informácie k označeniu nádoby na TKO logom obce na rok 2024

OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dielo č. NL-01/2024 Zverejnené:25/01/2024 Nálepky určené k označeniu nádoby na TKO Vám budú doručené domov po úhrade a spárovaní platby.  Výrub rozhodnutia za miestne dane a poplatku za komunálny odpad bude zaslaný najskôr občanom do elektronickej pošty cez www.slovensko.sk a následne bude zasielaný poštou občanom, ktorí elektronickú poštu nemajú aktivovanú. Nárok…