OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 14.12.2023

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené: 19.12.2023  | Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 14.12.2023. DOKUMENTY Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia Uznesenia z 8. riadneho zasadnutia Zvukový záznam z 8. riadneho zasadnutia VÁŠ NÁZOR Aké sú pravidlá? Komentáre Upozornenie Skôr ako…