V piatok 15. decembra 2023 bude zber papiera

ZMLUVA: Zmluva o dielo č. NL-01/2024 Zverejnené: 13.12.2023  | Oznamujeme, že najbližší zber papiera sa uskutoční v piatok 15. decembra 2023. Zviazaný papier treba vyložiť v ranných hodinách pred dom.  Ako triedime papier?  Na obale výrobku sa nachádza tento znak: ✔️ papierové obaly, stlačené škatule, lepenka, papierové tašky, plagáty, obálky, pohľadnice, katalógy, zakladače, noviny, časopisy, letáky…