Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na I. polrok 2024

Žiadosť o stanovisko Dátum: 27.11.2023  |  Dokument zverejnený: PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti obce Lukáčovce na I. polrok 2024 DOKUMENTY NÁVRH Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lukáčovce na I. polrok 2024 Zverejnené 27.11.2023