Vedúca pošty pani Vargová oznamuje, že pošta bude…

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2023 Zverejnené: 27.10.2023  | Vedúca Poštového úradu pani Vargová oznamuje, že pošta bude v pondelok 30. októbra otvorená od 7.00 do 9.30hod. a v utorok  31. októbra od 7.30 do 9.00hod.

Podnet pre starostku: Prekrytie priekopy

ODPOVEĎ NA PODNET Podnet pre starostku: Kosenie cintorína Podnet nahlásil: Obyvateľ obce PODNET: Kedy sa prekryje priekopa na zakrute pri zahorovych Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. Starostka obce ODPOVEĎ: Dobrý deň, je na to podaný projekt a samozrejme musí s tým súhlasiť Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., keďže oni sú správcovia komunikácie a priľahlých priekop. S pozdravom Vaša…

Podnet pre starostku: Spoločenská kronika

ODPOVEĎ NA PODNET Podnet pre starostku: Spoločenská kronika Podnet nahlásil: anonym PODNET: Dobrý deň pani starostka, na webovej stránke obce Lukáčovce je aj “spoločenská kronika”. Keďže pochádzam z Lukáčoviec, pozerám všetko čo sa deje v Lukáčovciach a “spoločenská kronika” uvádza, kto v Lukáčovciach zomrel. Okrem mňa to iste zaujíma aj ďalších. Posledný zápis je z…

Podnet pre starostku: Kosenie cintorína

ODPOVEĎ NA PODNET Podnet pre starostku: Kosenie cintorína Podnet nahlásil: anonym PODNET: Dobrý deň, pani starostka, zase sa kosil cintorín, už ani neviem koľký krát po tom, ako ste sľubovali, že vždy dáte vyhlásiť, potom sa človek zhrozí, keď má upravený hrob a príde o tri dni a čaká ho hotová pohroma v podobe hliny…

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží

Zdroj obrázku: Canva LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ ZAUJÍMAVOSTI Aj Dušičky môžu byť ekologické: Ako si uctiť milovaných zosnulých bez kopy plastov Zverejnené:19/10/2023 Zdroj: OR Policajného zboru v Nitre Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných v blízkosti cintorínov v období pred a počas  Sviatku všetkých svätých a sviatku…