Vedúca pošty pani Vargová oznamuje, že pošta bude…

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2023 Zverejnené: 27.10.2023  | Vedúca Poštového úradu pani Vargová oznamuje, že pošta bude v pondelok 30. októbra otvorená od 7.00 do 9.30hod. a v utorok  31. októbra od 7.30 do 9.00hod.

Podnet pre starostku: Prekrytie priekopy

Podnet pre starostku: Smetné nádoby pri bytovkach Podnet nahlásil: Obyvateľ obce PODNET: Kedy sa prekryje priekopa na zakrute pri zahorovych ODPOVEĎ: Dobrý deň, je na to podaný projekt a samozrejme musí s tým súhlasiť Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., keďže oni sú správcovia komunikácie a priľahlých priekop. S pozdravom Vaša starostka J. Pokrývková – KOMENTÁRE Prečítajte si…

Podnet pre starostku: Spoločenská kronika

Podnet pre starostku: Smetné nádoby pri bytovkach Podnet nahlásil: anonym PODNET: Dobrý deň pani starostka, na webovej stránke obce Lukáčovce je aj “spoločenská kronika”. Keďže pochádzam z Lukáčoviec, pozerám všetko čo sa deje v Lukáčovciach a “spoločenská kronika” uvádza, kto v Lukáčovciach zomrel. Okrem mňa to iste zaujíma aj ďalších. Posledný zápis je z 21.2.2023,…

Podnet pre starostku: Kosenie cintorína

Podnet pre starostku: Pálenie odpadu Podnet nahlásil: anonym PODNET: Dobrý deň, pani starostka, zase sa kosil cintorín, už ani neviem koľký krát po tom, ako ste sľubovali, že vždy dáte vyhlásiť, potom sa človek zhrozí, keď má upravený hrob a príde o tri dni a čaká ho hotová pohroma v podobe hliny a trávy na…

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ ZAUJÍMAVOSTI Veriaci farnosti Lukáčovce a filiálok Alekšince a Andač sa zúčastnili púte do Poľska Zverejnené: 27.10.2023  |  Foto: bjdlzx  | Článok zverejnený v spolupráci: OR Policajného zboru v Nitre Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre upozorňuje občanov na nebezpečenstvo krádeží na cintorínoch a krádeží vlámaním do motorových vozidiel zaparkovaných v blízkosti cintorínov v období pred…