Ako voliť zo zahraničia v parlamentných voľbách 2023?

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ ZAUJÍMAVOSTI Sobotné popoludnie patrilo všetkým, ktorí mali chuť zabaviť sa, ale hlavne deťom a mamičkám Dátum: 01.08.2023  | Autor: Mário Záhorský |  Foto/video: Sme.sk | Zdroj informácií: www.minv.sk , www.volby.srdcomdoma.sk A) Aby ste mohli voilť poštou zo zahraničia, môžete podať žiadosť o voľbu poštou najneskôr 9.8.2023 jedným z dvoch spôsobov: Podanie žiadosti o voľbu…

Verejná vyhláška:  Stavebné povolenie na stavbu spojené s územným rozhodnutím o umiestnení stavby

Dňa 10.08.2023 bude plánovaná odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na distribučnej sústave Dátum: 01.08.2023  | FOTO: Getty Images  | Oznam zverejnený do: 15.08.2023 Vec: Stavebné povolenie na stavbu spojené s územným rozhodnutím o umiestnení stavby. Obec Lukáčovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní…