V nedeľu 16. júla 2023 v nočných hodinách niekto vytvoril nelegálnu skládku za zberným dvorom

Zariadenie pre seniorov rodinného typu vo Vinodole Dátum: 17.07.2023  | Včera 16. júla 2023 vo večerných hodinách /22:22/ vysypal niekto za zberný dvor stavebnú suť. Prosíme dotyčnú osobu aby sa prihlásila na Obecný úrad Lukáčovce, inak budú kamerové záznamy odovzdané polícií!!! Na kamerových záznamoch je viditeľná ŠPZ s prívesným vozíkom!!! Za vytváranie nelegálnych skládok môže byť udelená…

Farské oznamy: Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Dňa 6. júla 2023 od 10.30 do 16.00 hodiny, bude odstavený vodovod na uliciach… Dátum: 16.07.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad Dnes cestujeme na púť do Čenstochovej a Krakova. Z tohto dôvodu nebude sv. omša v pondelok, utorok a stredu. Pred milostivým obrazom Čenstochovskej Panny Márie a v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove budeme na Vás všetkých v modlitbách myslieť.  Podľa želania…