V predajni Coop Jednota budete môcť hlasovať za projekt, ktorý bude financovaný Nadáciou Coop Jednota

LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ NOVINKY V OBCI Stretnutie seniorov pod záštitou Jednoty dôchodcov Lukáčovce Dátum: 04.05.2023  |  Autor: Mário Záhorský |  Foto/video: Coop Jednota | Zdroj informácií: www.coop.sk Obec Lukáčovce v 7. ročníku nadačného programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota podalo 3 projekty zamerané na podporu rozvoja svojho okolia. Do záverečného hlasovania bolo vybraných 26 obcí…

ZMLUVA: Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu

Deň Zeme – Čistenie obce Dátum: 17.05.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu Objednávateľ: Obec Lukáčovce Zhotoviteľ: EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. KOMENTÁRE…