Každý rok si pravidelne 22. apríla pripomíname Deň Zeme

Zdroj obrázku: Getty Images LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ ZAUJÍMAVOSTI Aj Dušičky môžu byť ekologické: Ako si uctiť milovaných zosnulých bez kopy plastov Zverejnené:19/10/2023 Zdroj:  www.sopsr.sk, RTVS Každý rok si pravidelne 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Cieľom tohto medzinárodného dňa je pripomenutie si našej závislosti na…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 2 /2023 o nakladaní s nájomnými bytmi obce Lukáčovce

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 – 2026 Dátum: 21.04.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 1 /2023 o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Lukáčovce

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 – 2026 Dátum: 21.04.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN č. 4 /2023 o zásadach hospodárenia s majetkom Obce Lukáčovce

Verejná vyhláška: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Alekšince Dátum: 21.04.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh VZN,…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN č. 3/2023 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 – 2026 Dátum: 21.04.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh…