Obecná kronika v digitálnom spracovaní

28/11/2022 Dátum zverejnenia: 14/11/2020 Pošta v Lukáčovciach bude 12. januára 2023 otvorená od 13:00-15:00hod. Medzi najdôležitejšie archívne dokumenty v obci Lukáčovce patrí kronika, v ktorej je podrobne spracovaný život v Lukáčovciach. O podrobnosti spracovania a bohatosti informácií svedčí aj fakt, že dnes sa píše už tretia kniha vedená piatym kronikárom. Prvý zápis v kronike je…