Vlajky - preklad stránky

Zdroj obrázku: zstockphotos

SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam. O poukážku bude možné požiadať spätne

Zdroj: SITA

Domácnosti sa znova môžu tešiť na dotácie na kúpu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE). Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) oživila projekt Zelená domácnostiam a zverejnila jeho nové pravidlá. Domácnosti v rodinných domoch ale aj v bytových domoch budú môcť získať dotáciu na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel kotlov na biomasu či veterných turbín. Domácnosť môže získať až vyše 4 000 eur.

Nový informačný systém

Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Odteraz je však možné realizovať inštalácie zariadení, ktoré bude možné podporiť. Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré budú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom.

Koľko eur môžu domácnosti získať?

Domácnosti v rodinných domoch môžu získať maximálnu dotáciu 3 500 eur na fotovoltický panel a veternú turbínu. Maximálne 3 800 eur môže domácnosť dostať na tepelné čerpadlo.

Kúpu a inštaláciu kotlu na biomasu do rodinného domu podporí SIEA sumou 1 500 eur a slnečného kolektora sumou 2 000 eur. Domácnosti žijúce v rodinných domoch sa môžu dostať aj k vyššej dotácii, a to ak po inštalácii malého OZE prestanú využívať tuhé palivá. V tomto prípade bude dotácia zvýhodnená o 15 %.

Na tepelné čerpadlo tak bude môcť domácnosť získať 4 370 eur, na fotovoltický panel a veternú turbínu 4 025 eur a na slnečný kolektor 2 300 eur. Kotol na biomasu nie je do tejto zvýhodnenej dotácie zahrnutý.

Domácnosť získať dotáciu na kúpu a inštaláciu malého OZE vo svojom rodinnom dome iba vtedy, ak je fyzická osoba vlastníkom domu.

„Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu,“ dodala SIEA.

Inštaláciu malého OZE musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení.

Získať peniaze môžu aj bytové domy

Bytové domy môžu v pokračovaní projektu Zelená domácnosť získať na fotovoltické panely a slnečné kolektory dotáciu 500 eur na kilowatt inštalovaného výkonu, maximálne 1 kilowatt na byt.

Tepelné čerpadlo bude pre bytové domy dotované sumou 380 eur na kilowatt, maximálne 5 kilowattov na byt, a kotol na biomasu sumou 100 eur na kilowatt, maximálne tiež 5 kilowattov na byt. SIEA pri bytových domoch nepočíta s dotáciami pre veterné turbíny.

Aj bytový dom môže získať zvýhodnenú dotáciu o 15 %, ak prestane využívať tuhé palivá. Dotácia sa potom pri fotovoltických paneloch a slnečných kolektoroch zvýši na 575 eur na kilowatt inštalovaného výkonu, maximálne 1 kilowatt na byt, a pri tepelnom čerpadle na 437 eur na kilowatt, maximálne 5 kilowattov na byt.

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku bude pri bytových domoch spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu. „Bytový dom musí byť evidovaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky,“upozorňuje SIEA.

Energetický audit s predpísanými náležitosťami

Pomoc je určená pre domácnosti, preto bytový dom ani žiaden byt alebo nebytový priestor nesmú byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby, s výnimkou právnickej osoby, ktorou je obec alebo vyšší územný celok.

„Byt ani nebytový priestor nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,“ dodala SIEA.

Súčasťou žiadosti o preplatenie poukážky pri bytovom dome musí byť energetický audit s predpísanými náležitosťami. Inštaláciu malého OZE v bytovom dome musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu. Inštalované zariadenie sa musí tak ako pri rodinnom dome nachádzať v zozname oprávnených zariadení.

V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky vyčlenených 161 miliónov eur, z toho 59 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. Podrobné podmienky získania dotácie v projekte Zelená domácnostiam nájdu domácnosti na: https://zelenadomacnostiam.sk/.

VÁŠ NÁZOR
Aké sú pravidlá?
Komentáre

Upozornenie

Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke.

Následne klikni na bielu bodku.

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
guest

0 Komentárov
Inline Feedbacks
Pozrieť všetky komentáre

Skip to content