Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2024/2025

OZNAMY ZMLUVA: Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:08/02/2024 Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou, Hlavná 191, Lukáčovce pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční dňa 11. apríla 2024 (štvrtok) v čase od 14.00 do 18.00 hodiny v budove školy. Zápisu sa zúčastnia deti aj ich zákonní zástupcovia. Zápis bude prebiehať…

Lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová Andrea oznamuje…

OZNAMY ZMLUVA: Dodatok č.007 k Zmluvám o dodávke plynu 2024-2026 Zverejnené:06/02/2024 Lekárka pre dospelých MUDr. Andrea Prosnanová oznamuje, že 19.02.2024 v Rišňovciach neordinuje. V ambulancií nebude prítomná ani sestrička. Súrne prípady zastupuje zdravotné stredisko Lužianky. VÁŠ NÁZOR Aké sú pravidlá? Komentáre Upozornenie Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke….

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán Obce Lukáčovce”

Zdroj obrázku: Canva OZNAM OZNAMY ZMLUVA: Dodatok č.007 k Zmluvám o dodávke plynu 2024-2026 Zverejnené:06/02/2024 Verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia na adresu : Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 60, 949…

Farské oznamy: Prvá pôstna nedeľa

FARSKÉ OZNAMY ZMLUVA: Dodatok č.007 k Zmluvám o dodávke plynu 2024-2026 Zverejnené:06/02/2024 Krížovú cestu sa budeme modliť v piatok pred večernou sv. omšou, ktorá bude o 18.00 hod. Začiatok krížovej cesty o 17.20 hod. a v nedeľu taktiež pred sv. omšou začiatok krížovej cesty 9.50 hod. V Alekšinciach bude krížová cesta vo štvrtok pred sv.omšou začiatok 16.20 a v nedeľu popoludní…

Pozvánka zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2024

OZNAMY PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 1/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu v materskej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu Zverejnené:05/02/2024 Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce…

Farské oznamy: Šiesta nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY ZMLUVA: Dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 29.12.2022 Zverejnené:04/02/2024 V stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta nejsť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Tento prísny pôst sa týka iba dospelých a zdravých ľudí. Výnimku…

PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 1/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu v materskej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 3 Zverejnené:26/01/2024 dni možnosť pripomienkovať Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh VZN, o ktorom má rokovať…

Prezidentské voľby 2024

OZNAMY ZMLUVA: Kúpna zmluva – LV824 parc. č. 74/1 Zverejnené:02/02/2024 Predseda NR SR vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 23.3.2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republikynadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6.4.2024. DOKUMENTY Žiadosť o vydanie hlasovacieho…

Farské oznamy: Piata nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 3 Zverejnené:26/01/2024 Na budúcu nedeľu 11.februára popoludní o 15.00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.  Centrum pre rodinu Nitra nás pozýva na Národný týždeň manželstva. Tento rok téma znie  “Vitamíny pre vzťah“. Sú tam sväté omše, poklona sv.krížu, krížová cesta, večer s kresťanskými koučmi, spoločenský…