Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie

granty a dotácie v obci lukáčovce Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Informácie k projektu: Názov projektu v anglickom jazyku: Support for educational activities in the field of textile waste and its impact on the environment Národná agentúra organizácie žiadateľa: SK01 – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu…