Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám

granty a dotácie v obci lukáčovce Implementácia metodiky vzdelávania v sektore textilných odpadov do vzdelávacieho procesu škôl na podporu boja proti klimatickým zmenám Informácie k projektu: Názov projektu v anglickom jazyku: Implementation of the educational methodology in the sector of textile waste into the educational process of schools to support combating climate change Národná agentúra…

Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie

granty a dotácie v obci lukáčovce Podpora edukačných aktivít v oblasti textilného odpadu a jeho vplyv na životné prostredie Informácie k projektu: Názov projektu v anglickom jazyku: Support for educational activities in the field of textile waste and its impact on the environment Národná agentúra organizácie žiadateľa: SK01 – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu…