ZMLUVA: Dodatok č. 2/2024 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY HOSPODÁRENIE OBCE: Záverečný účet Obce Lukáčovce za rok 2023 Zverejnené:17/06/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č. 2/2024 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej službyPlatiteľ: Obec…

ZMLUVA: Príkazná zmluva o verejnom obstarávaní na nákup elektrickej energie vo vlastnom mene

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Zverejnené:12/06/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Príkazná zmluva č. 28/VO/01/2024/EL-KS Príkazca: Obec Lukáčovce Zhotoviteľ: Komunál – Servis, s.r.o. DOKUMENTY Stiahnúť…

ZMLUVA: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na predmet zákazky: Prístavba k Materskej škole v Lukáčovciach

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 27.05.2024 Zverejnené:06/06/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na predmet zákazky:…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D7 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o spolupráci – Zapožičanie 1 kus vozíku typu Traktorbus Zverejnené:05/06/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 –…

ZMLUVA: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní služieb – Spracovanie údajov z katastra Zverejnené:29/05/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK Poskytovateľ:…

HOSPODÁRENIE OBCE: Záverečný účet Obce Lukáčovce za rok 2023

Zdroj obrázku: Canva HOSPODÁRENIE OBCE OZNAMY OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 2. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 17.05.2024 Zverejnené:23/05/2024 Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obce údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu obce. Obec Lukáčovce podľa ustanovenia § 9 ods. 2, zákona č….

ZMLUVA: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C4 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:22/05/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Predávajúci: Rímskokatolícka cirkev…

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 27.05.2024

Zdroj obrázku: Canva ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Zverejnené:20/05/2024 Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 27.05.2024. DOKUMENTY Stiahnúť Zápisnica z 3. riadneho zasadnutia Stiahnúť Uznesenia z 3. riadneho zasadnutia Stiahnúť Zvukový záznam z 3. riadneho zasadnutia VÁŠ NÁZOR…

ZMLUVA: Zmluva o spolupráci – Zapožičanie 1 kus vozíku typu Traktorbus

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY HOSPODÁRENIE OBCE: Návrh záverečného účtu Obce Lukáčovce za rok 2023 Zverejnené:01/05/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o spolupráci – Zapožičanie 1 kus vozíku typu TraktorbusPoskytovateľ: agrokomplex…

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní služieb – Spracovanie údajov z katastra

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela Zverejnené:29/04/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o poskytovaní služieb – Spracovanie údajov z katastra Objednávateľ: Obec Lukáčovce Poskytovateľ: Národná…