ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C2 na rok 2023 – 2026

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A5 na rok 2023 – 2026 Zverejnené: 29.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. C2 na rok 2023…

ZMLUVA: Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu – Program podpory lokálnych komunít

Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Milana Vaška Zverejnené: 12.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu – Program podpory…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A5 na rok 2023 – 2026

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Lukáčovciach oznamuje… Zverejnené: 11.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. A5 na rok 2023 – 2026 Prenajímateľ: Obec Lukáčovce Nájomca: Denisa Prochádzková,…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D5 na rok 2023 – 2026

Vedúca Poštového úradu pani Vargová oznamuje, že… Zverejnené: 11.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. D5 na rok 2023 – 2026 Prenajímateľ: Obec Lukáčovce…

ZMLUVA: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka stavby

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 09.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka stavby Pôvodný stavebník: Life and House, s.r.o….

ZMLUVA: Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/49

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 06.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/49 Predávajúci: Obec Lukáčovce Kupujúci: Ing. Martin Lipka,…

ZMLUVA: Kúpna zmluva o predaji a kúpe osobného automobilu

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 23.08.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Kúpna zmluva o predaji a kúpe osobného automobilu Predávajúci: Obec Lukáčovce Kupujúci: Pavel Petruš…

ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 1

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 21.08.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 1 Poistník: Obec Lukáčovce Poistiteľ: ČSOB Poisťovňa,…

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 08.08.2023

Farské oznamy: Osemnásta nedeľa v cezročnom období Zverejnené: 13.08.2023  |  Dokument zverejnený: ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 08.08.2023 DOKUMENTY Zápisnica z 6. riadneho zasadnutia Zasadnutie: 08.08.2023 Uznesenia z 6. riadneho zasadnutia Zasadnutie: 08.08.2023 KOMENTÁRE Prečítať pravidlá diskusie Zobraziť komentáre VŠETKY OZNAMY

ZMLUVA: Mandátna zmluva uzatvorená podla § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

ZMLUVA: Dodatok č. 2/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby Dátum: 08.08.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Mandátna zmluva uzatvorená podla § 566 a nasl. Obchodného…