ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. B7

Dátum zverejnenia: Dokument zverejnený: ZMLUVY 10/01/2023 ERASMUS+: Zmluva o poskytnutí grantu Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa…