ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní služieb

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A2 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:29/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o poskytovaní služieb – ,,Ekonomické služby a účtovnícke…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. B6 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. B6 na rok 2024 – 2027Prenajímateľ: Obec LukáčovceNájomca:…

ZMLUVA: Zmluva o spolupráci s Pohrebnou službou Astra

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o spolupráci s Pohrebnou službou AstraPrevádzkovateľ: Obec LukáčovcePrevádzkovateľ: Zoltán Sárközi Astra Pohrebná…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D1 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. D1 na rok 2024 – 2027Prenajímateľ: Obec LukáčovceNájomca:…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A2 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. A2 na rok 2024 – 2027Prenajímateľ: Obec LukáčovceNájomca:…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027Prenajímateľ: Obec LukáčovceNájomca:…

ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovoduDodávateľ: Obec LukáčovceOdberateľ: Miroslav Mutkovič DOKUMENTY Stiahnúť…

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia, ktoré sa konalo 20.02.2024

Zdroj obrázku: Canva ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 20.02.2024. DOKUMENTY Stiahnúť Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia Stiahnúť Uznesenia z 1. riadneho zasadnutia Stiahnúť Zvukový záznam z 1. riadneho zasadnutia VÁŠ NÁZOR Aké sú pravidlá?…

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Zdroj obrázku: Canva ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Úroveň vytriedenia je percentuálny údaj, ktorý má hovoriť o tom, koľko z celkového množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov (KO) sa v danom meste či obci podarilo vytriediť. Z čísla, ktoré samospráva vykáže, sa následne odvodzuje výška poplatkov za skládkovanie a nárok na…

ZMLUVA: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2501/2023

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2501/2023Poskytovateľ: MADE spol. s. r. o.Nadobúdateľ: Obec…