ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D7 na rok 2024 – 2027

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. B6 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:29/03/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. D7 na rok 2024…