ZMLUVA: Zmluva o dielo – Prístavba k materskej škole v Lukáčovciach

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o spolupráci s Pohrebnou službou Astra Zverejnené:07/03/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o dielo – Prístavba k materskej škole v Lukáčovciach Objednávateľ: Obec Lukáčovce…