ZMLUVA: Kúpna Zmluva k dodaniu tovaru do MŠ

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dielo – Prístavba k materskej škole v Lukáčovciach Zverejnené:15/04/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Kúpna Zmluva k dodaniu tovaru do MŠKupujúci: Obec LukáčovcePredávajúci:NOMIland s.r.o….