ZMLUVA: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2501/2023

Zdroj obrázku: Canva ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:26/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2501/2023Poskytovateľ: MADE spol. s. r. o.Nadobúdateľ: Obec…