ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

ZMLUVY PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 1/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu v materskej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu Zverejnené:05/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera…