ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

ZMLUVY ZMLUVA: Dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 29.12.2022 Zverejnené:04/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Dodávateľ: Obec Lukáčovce Odberateľ: Martin Zachar DOKUMENTY Zmluva o…

Farské oznamy: Šiesta nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY ZMLUVA: Dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 29.12.2022 Zverejnené:04/02/2024 V stredu je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz za deň sa dosýta nejsť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Tento prísny pôst sa týka iba dospelých a zdravých ľudí. Výnimku…

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Zdroj obrázku: Canva OZNAM ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A2 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:29/02/2024 Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 hod. Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch. DOKUMENTY Stiahnúť Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu Stiahnúť…

ZMLUVA: Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu

ZMLUVY ZMLUVA: Kúpna zmluva – LV824 parc. č. 74/1 Zverejnené:02/02/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovoduDodávateľ: Obec LukáčovceOdberateľ: Ing. Ľudovít Petráš DOKUMENTY Zmluva o dodávke…