ZMLUVA: Dodatok č.007 k Zmluvám o dodávke plynu 2024-2026

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. E5 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:31/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok č.007 k Zmluvám o dodávke plynu zo dňa…