PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 1/2024 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zápisu v materskej škole, o výške príspevku…

Zdroj obrázku: Canva VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:29/02/2024 dni možnosť pripomienkovať Úroveň vytriedenia je percentuálny údaj, ktorý má hovoriť o tom, koľko z celkového množstva vyprodukovaných komunálnych odpadov (KO) sa v danom meste či obci podarilo vytriediť. Z čísla, ktoré samospráva vykáže, sa následne…

Prezidentské voľby 2024

OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:20/02/2024 Predseda NR SR vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 23.3.2024. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republikynadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6.4.2024. DOKUMENTY Zoznam kandidátov pre voľby…