Farské oznamy: Piata nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 3 Zverejnené:26/01/2024 Na budúcu nedeľu 11.februára popoludní o 15.00 bude na fare stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.  Centrum pre rodinu Nitra nás pozýva na Národný týždeň manželstva. Tento rok téma znie  “Vitamíny pre vzťah“. Sú tam sväté omše, poklona sv.krížu, krížová cesta, večer s kresťanskými koučmi, spoločenský…

ZMLUVA: Dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 29.12.2022

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 3 Zverejnené:26/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 29.12.2022Mandant: Obec LukáčovceMandatár: Lukáš Šiška DOKUMENTY Dodatok…

V piatok 9. februára 2024 bude zber papiera

OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dielo č. NL-01/2024 Zverejnené:25/01/2024 Oznamujeme, že najbližší zber papiera sa uskutoční v piatok 9. februára 2024. Zviazaný papier treba vyložiť v ranných hodinách pred dom.  Ako triedime papier?  Na obale výrobku sa nachádza tento znak: ✔️ papierové obaly, stlačené škatule, lepenka, papierové tašky, plagáty, obálky, pohľadnice, katalógy, zakladače, noviny, časopisy, letáky či…