ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Dodatok č. 1/2024 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby Zverejnené:18/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovoduDodávateľ: Obec LukáčovceOdberateľ:…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. E5 na rok 2024 – 2027

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb Zverejnené:19/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o nájme bytu č. E5 na rok 2024 – 2027Prenajímateľ: Obec LukáčovceNájomca: Tomáš…