ZMLUVA: Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené:27/12/2023 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služiebObjednávateľ: Obec LukáčovcePoskytovateľ: Milan Brodek – BRODEK A SPOL….

ZMLUVA: Zmluva č. 2024/3 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2024 – Združenie Štvorlístok

ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb Zverejnené:19/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva č. 2024/3 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2024Poskytovateľ: Obec LukáčovcePríjemca: Združenie Štvorlístok…

ZMLUVA: Zmluva č. 2024/2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2024 – ŠK Magnus

ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb Zverejnené:19/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva č. 2024/2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2024 Poskytovateľ: Obec Lukáčovce Príjemca:…

ZMLUVA: Zmluva č. 2024/1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2024 – OZ Vrbina

ZMLUVY ZMLUVA: Zmluva č. 1/2024 o poskytovaní služieb Zverejnené:19/01/2024 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva č 2024/1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Lukáčovce v roku 2024Poskytovateľ: Obec LukáčovcePríjemca: OZ Vrbina…