Kam s vianočným stromčekom?

Zdroj obrázku: Canva OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D2 na rok 2024 – 2027 Zverejnené:29/02/2024 Živé vianočné stromčeky môžete do 8. februára 2024 priniesť na 3 rôzne stanovištia, odkiaľ bude následne zabezpečený ich odvoz. Pri nádobu na sklo pri kaštieli, Pri nádobu na sklo medzi ulicami Argentína a Na Tŕnie, Na kraj križovatky…

Západoslovenská distribučná spoločnosť upozorňuje na plánovanú odstávku elektrickej energie

OZNAMY ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené:27/12/2023 Západoslovenská distribučná spoločnosť upozorňuje na plánovanú odstávku elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na distribučnej sústave alebo v ich ochrannom pásme, a to 06.02.2024: VÁŠ NÁZOR Aké sú pravidlá? Komentáre Upozornenie Skôr ako vyjadríš svoj názor, prečítaj si informácie ohľadom pravidiel v diskusiách na stránke. Následne…

Informácia o schválených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Lukáčovce za rok 2024

Zdroj obrázku: Canva HOSPODÁRENIE OBCE OZNAMY ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zverejnené:12/01/2024 Obec Lukáčovce v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Lukáčovce zverejňuje informáciu o schválených žiadostiach na rok 2024. DOKUMENTY Poskytnuté dotácie pre rok 2024 z rozpočtu obce v zmysle VZN 5/2023 VÁŠ NÁZOR…