ZMLUVA: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

ZMLUVY ZVEREJNENÉ V CRZ ZMLUVA: Nájomná zmluva – Športový klub Magnus Zverejnené:27/12/2023 Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. Názov dokumentu: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovoduDodávateľ: Obec LukáčovceOdberateľ: Jana Pišková rod. Pišková, Lukáš…