HOSPODÁRENIE OBCE: Rozpočet obce na rok 2024

Z dôvodu vysokej miery chorobnosti žiakov a detí navštevujúcich ZŠ s MŠ Lukáčovce budú obe inštitúcie zatvorené… Dátum: 15.12.2023  |  Dokument zverejnený: HOSPODÁRENIE OBCE V zmysle § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozpočet obce, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v…

Pozvánka: Vianočný moment

Pozvánka: Príchod sv. Mikuláša Pozvánka: Príchod sv. Mikuláša Informácie o podujatí: Dátum: 21. december 2023 Čas: 16:00 Miesto: Kultúrny dom Lukáčovce Organizátor: ZŠ a MŠ LUKÁČOVCE Vstupné: – Základná škola s materskou školou Lukáčovce vás srdečne pozýva 18. decembra 21. decembra o 16:00 hod. do kultúrneho domu na vystúpenie detí spojené s predajom vianočných výrobkov….