Farské oznamy: Prvá adventná nedeľa

Lekárka pre dospelých p. MUDr. Prosnanová Andrea oznamuje… Zverejnené: 04.12.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad Počas Adventu budú v pondelky rorátne sv. omše ráno 6.30 hod. Zvlášť pozývam aj deti, ktoré po skončení sv. omše sú pozvané na faru na raňajky a potom do školy….. V stredu je sv. Mikuláša. Na sv.omšu o 17.00 je pozvaná vzácna návšteva….