ZMLUVA: Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kotolne v bytovom dome

Komunálne voľby v roku 1990 Zverejnené: 09.10.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kotolne v bytovom dome Zhotoviteľ: DK TechMont s.r.o. Objednávateľ: Obec Lukáčovce…