ZMLUVA: Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní stravovania

Fašiangový ples 2023 Zverejnené: 02.10.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Dohoda o skončení Zmluvy o poskytovaní stravovania Dodávateľ Marián Líška Agentúra Liob Odberateľ: Obec Lukáčovce PDF・255 KB KOMENTÁRE…