ZMLUVA: Zmluva o dielo – Predprojekčné zamerianie intervilánu obce Lukáčovce

Farské oznamy: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období Zverejnené: 30.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o dielo – Predprojekčné zamerianie intervilánu obce Lukáčovce Zhotoviteľ: FROM, s.r.o. Objednávateľ: Obec…