ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C2 na rok 2023 – 2026

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A5 na rok 2023 – 2026 Zverejnené: 29.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. C2 na rok 2023…