Farské oznamy: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Milana Vaška Dátum: 18.09.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad Diecézna charita Nitra hľadá: sociálneho pracovníka Náplň práce – sociálne poradenstvo, priama sociálna činnosť s klientmi – zameranie migranti, sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnym vylúčením z rôznych dôvodov, vypracovávanie individuálnych plánov, plánov sociálnej rehabilitácie, spolupráca s tímom pracovníkov zariadenia, kontakt…