ZMLUVA: Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu – Program podpory lokálnych komunít

Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Milana Vaška Zverejnené: 12.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu – Program podpory…