ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A5 na rok 2023 – 2026

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Lukáčovciach oznamuje… Zverejnené: 11.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. A5 na rok 2023 – 2026 Prenajímateľ: Obec Lukáčovce Nájomca: Denisa Prochádzková,…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D5 na rok 2023 – 2026

Vedúca Poštového úradu pani Vargová oznamuje, že… Zverejnené: 11.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. D5 na rok 2023 – 2026 Prenajímateľ: Obec Lukáčovce…