ZMLUVA: Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/49

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 06.09.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/49 Predávajúci: Obec Lukáčovce Kupujúci: Ing. Martin Lipka,…