Uži si disco

hodová zábava Days Hours Minutes Seconds Ďakujeme, že si si zakúpil vstupenku. Tešíme sa na spoločnú zábavu! OBEC LUKÁČOVCE

ZMLUVA: Kúpna zmluva o predaji a kúpe osobného automobilu

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 23.08.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Kúpna zmluva o predaji a kúpe osobného automobilu Predávajúci: Obec Lukáčovce Kupujúci: Pavel Petruš…