ZMLUVA: Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 1

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 21.08.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Poistná zmluva Biznis Plus – Dodatok č. 1 Poistník: Obec Lukáčovce Poistiteľ: ČSOB Poisťovňa,…

Vedúca Poštového úradu pani Vargová oznamuje, že…

Farské oznamy: Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období Dátum: 21.08.2023  | Vedúca Poštového úradu pani Vargová oznamuje, že pošta bude v stredu 23. augusta 2023 otvorená len do 15.30 hod. KOMENTÁRE Prečítať pravidlá diskusie Zobraziť komentáre