Farské oznamy: Sedemnásta nedeľa v cezročnom období

Oznámenie o doručení písomnosti pre p. Bužíkovú Tatianu Dátum: 31.07.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. -V Lukáčovciach budem spovedať v pondelok a v stredu pol hodinu pred sv. omšou a v piatok od 17.00 do 18.00 -Alekšince v utorok pred sv. omšou a vo štvrtok: 10.00 do 11.00 a popoludní…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. E7 na rok 2023 – 2026

ZMLUVA: Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005 Dátum: 31.07.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. E7 na rok 2023…

ZMLUVA: Dodatok č. 2/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby

ZMLUVA: Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005 Dátum: 31.07.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Dodatok č. 2/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie…