PRIPOMIENKOVANIE: VZN – č. 6/2023 o názvoch verejných priestranstiev v obci Lukáčovce

Farské oznamy: Šestnásta nedeľa v cezročnom období Dátum: 24.06.2023  |  Dokument zverejnený: VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní…

Farské oznamy: Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Farské oznamy: Štrnásta nedeľa v cezročnom období Dátum: 24.07.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad Dnes sa slávi Svetový deň starých rodičov a seniorov, tento rok pod názvom: „Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ (Lk 1, 50). Každý kto dnes navštívi starých rodičov, alebo opustených starých ľudí, môže získať úplné odpustky. Ak máte záujem zoberte si vzadu letáčik, s modlitbou…

Dňa 10.08.2023 bude plánovaná odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na distribučnej sústave

Farské oznamy: Šestnásta nedeľa v cezročnom období Dátum: 24.07.2023  | Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že dňa 10.08.2023 bude plánovaná odstávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania prác na distribučnej sústave alebo v ich ochrannom pásme. Prerušenie energie naplánované v čase 07:45 -9:30 hod. Prerušenie energie naplánované v čase 12:30 – 13:30 hod. Prerušenie energie naplánované v čase 09:30…