ZMLUVA: Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005

Pozvánka na 3. ročník futbalového turnaja v Lukáčovciach Dátum: 19.07.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.08.2005 – Sup….