ZMLUVA: Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.11.2015 s SPP

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. C7 na rok 2023 – 2026 Dátum: 07.07.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu zo…

Vedúca Poštového úradu pani Vargová oznamuje, že…

Lekáreň v Alekšinciach je od 23. mája do 6. júla 2023 pre dovolenku zatvorená Dátum: 07.07.2023  | Vedúca Poštového úradu p. Vargová oznamuje, že dnes 07.07.2023 je pošta zatvorená celý deň. KOMENTÁRE Prečítať pravidlá diskusie Zobraziť komentáre VŠETKY OZNAMY