Dňa 6. júla 2023 od 10.30 do 16.00 hodiny, bude odstavený vodovod na uliciach…

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Lukáčovce bude v dňoch 26.,27. júna 2023 zatvorený Dátum: 04.07.2023  | Dňa 6. júla 2023 /štvrtok/ od 10.30 do 16.00 hodiny, bude odstavený vodovod na uliciach: Hlavná, Na tŕnie, Uličky, Za humnami, Športová, Osada. KOMENTÁRE Prečítať pravidlá diskusie Zobraziť komentáre VŠETKY OZNAMY

ZMLUVA: Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Podpora medzigeneračných väzieb pomocou budovania a rekonštrukcie exteriérových prvkov pre aktívny odpočinok Dátum: 04.07.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o združenej dodávke elektriny…

ZMLUVA: Mandátna zmluva k Územnému plánu obce Lukáčovce

ZMLUVA: Nájomná zmluva – Podpora medzigeneračných väzieb pomocou budovania a rekonštrukcie exteriérových prvkov pre aktívny odpočinok Dátum: 04.07.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Mandátna zmluva k Územnému plánu…

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. A7 na rok 2023 – 2026

ZMLUVA: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Dátum: 04.07.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o nájme bytu č. A7 na rok 2023…