HOSPODÁRENIE OBCE: Návrh záverečného účtu Obce Lukáčovce za rok 2022

ZMLUVA: Zmluva o nájme bytu č. D4 na rok 2023 – 2026 Dátum: 05.06.2023  |  Dokument zverejnený: HOSPODÁRENIE OBCE Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obce údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu obce. Obec Lukáčovce podľa ustanovenia § 9 ods. 2, zákona…

ZMLUVA: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Získajte čerstvý kuchynský olej výmenou za použitý! Dátum: 05.06.2023  |  Dokument zverejnený: ZMLUVY Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera obec a obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom obce. DOKUMENTY Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Poskytovateľ: MiHo Trans s.r.o. Objednávateľ: Obec Lukáčovce…

Farské oznamy: Slávnosť Najsvätejšej Trojice

Nádoba pre obecné bytové jednotky na kuchynský odpad Dátum: 05.06.2023  | Dokument zverejnený: Farský úrad Vo štvrtok 8.júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V Lukáčovciach po skončení sv.omše bude procesia. Prosím, ktorí pripravujete oltáriky, aby ste na to pamätali.   V piatok sv omša nebude. V sobotu bude v Andači sv. omša o 16.00 hod,…

Svetový deň životného prostredia si pripomíname už 50 rokov

Zdroj obrázku: Getty Images LUKÁČOVSKÝ SPRAVODAJ ZAUJÍMAVOSTI Aj Dušičky môžu byť ekologické: Ako si uctiť milovaných zosnulých bez kopy plastov Zverejnené:19/10/2023 Zdroj: enviroportal.sk, worldenvironmentday.global, www.teraz.sk Témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia, ktorý sa každý rok zameriava na inú tému, je riešenie problematiky plastového znečistenia. Od roku 1973 si v dnešný deň – 5. júna –…