Program rozvoja vidieka SR: Novostavba detského ihriska

Farské oznamy: Slávnosť Zoslania Ducha Svätého Dátum: 01.06.2023  |  Názov projektu: Novostavba detského ihriska Hlavným cieľom projektu ,,Novostavba detského ihriska” je Podporovať aktívne trávenie voľného času širokej verejnosti, najmä detí a mládeže bez akýchkoľvek diskriminačných prvkov. Výstup projektu bude voľne dostupný verejnosti aj marginalozovaným skupinám nachádzajúcim sa resp. navštevujúcim obec Lukáčovce. KOMENTÁRE Prečítať pravidlá diskusie…

Podnet pre starostku: Smetné nádoby na detskom ihrisku

ODPOVEĎ NA PODNET Podnet pre starostku: Kosenie cintorína Podnet nahlásil: Škodová Kristína PODNET: Dobrý deň pani starostka, Rada by som bola keby sa smetna nádoba na detskom ihrisku vysýpala častejšie alebo osadila ešte jedna, pripadne väčšia keďže už v piatok poobede je plná smetí a odpadky sa povaluju okolo nej. Ďakujem VÁŠ NÁZOR Ing. Jozefína…

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Lukáčovce

Obecná knižnica bude otvorená v sobotu 27. mája 2023 od 17.00 hod. Dátum: 01.06.2023  |  Obec Lukáčovce ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje začatie obstarávania územného plánu obce Lukáčovce. Na základe ustanovenia §…